Grupa ABC

Optymalne rozwiązania

AKTUALNOŚCI

24.02.2012

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych

Firma Handlowa ABC  zaprasza do złożenia pisemnych ofert w zakresie dostawy i wdrożenia technologii  teleinformatycznych niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi”

Szczegóły zapytania określa poniższy załącznik.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych.

Zapraszamy na www.grupa-abc.com.pl